Cinque Terre

日期:2023/10/29 15:31:39 浏览108

少阴以癸水而化气于君火,无病之时,丁火下降而交水,癸水上升而交火,水火互根,阴阳交济,二气合为一气,故火不上热而水不下寒。及其一病,丁火上炎而为热,癸水下润而为寒,遂成冰炭矣。
少阴病,但见其下寒而不显其上热者,以水能胜火而火不胜水,病则水胜而火负,一定之理也。水之所以不胜火者,全赖乎土,水虽有胜火之权,而中州之土,堤其阴邪,则寒水不至泛滥,而君火不至渐亡。盖土旺则水邪不作,少阴不病也。中气一败,堤防崩溃,寒水无制,侵凌君火,上之则飞灰不燃,下之则坚冰不解。虽有四逆、真武之法,第恐阳神已去,阴魄徒存,
挽之末路,桑榆难追。故少阴之死证,总因土气之败也。其恶寒踡卧者,少阴之本病。其厥逆吐利者,水土之合病。以水邪侮土,脾胃虚寒,不能温养四肢,则手足逆冷,胃寒而气逆则吐,脾寒而气陷则利。脾胃之寒,肾气之所移也,仲景于少阴之病,而曰少阴负趺阳者,为顺也,少阴之窍妙,具此一语,无余蕴矣。

友情链接

ICP许可证:鲁ICP备2024103341号-1